Fundusze Europejskie

Plan dnia

6.00 - 7.30 Schodzenie się dzieci - witanie się przez podanie ręki, rozmowy indywidualne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, przygotowanie materiałów i przyborów do pracy.

7.30 - 8.00 Praca indywidualna z materiałem M. Montessori lub w małych zespołach jako jedne z form realizacji treści programowych, obserwacje.

 8.00 - 8.15 Prace porządkowe w Sali, zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne.

 8.15 - 9.00 Śniadanie - kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego, samodzielnego zjadania posiłków, przygotowanie do zajęć.

9.00 - 9.30 Zajęcia dydaktyczne według programu - różne formy i metody aktywności umysłowej, manualnej, ruchowej, muzycznej.

 9.30 - 10.30 Zabawy dowolne, lekcje ciszy, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu.

 10.30 - 11.45 W zależności od pogody: wyjście do ogrodu przedszkolnego, zorganizowane zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu, zabawek ogrodowych, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami, zabawy graficzne, dramowe, ogólnorozwojowe - rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej.

 11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, samoobsługowe.

 12.00 - 12.30 Obiad - drugie danie, kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego rozkładania i zjadania posiłków.

 12.30 - 13.45 Zajęcia wyciszające - słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej i muzyki poważnej, oglądanie książek z literatury dziecięcej, zajęcia plastyczne, zabawy i gry przy stoliku.

 13.45 - 14.00 Czynności porządkowe, samoobsługowe - przygotowanie do zupy.

 14.00 - 14.30 Obiad - zupa, kształtowanie nawyków kulturalnego i samodzielnego zjadania posiłków.

 14.30 - 15.00 Aktywność własna dziecka - zabawy dowolne wg zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem stosownie do potrzeb, praca z materiałem M. Montessori.

 15.00 - 17.00 Zabawy dowolne i kierowane w ogrodzie przedszkolnym, zabawy utrwalające poznane wiersze, piosenki, pojęcia, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne. Rozchodzenie się dzieci, pożegnanie przez podanie ręki. Rozmowy indywidualne z rodzicami odpowiednio do potrzeb.

do góry