Fundusze Europejskie

O pedagogice i coś więcej

Przygotowane otoczenie

Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne dla dziecka - umieszczone wręcz w zasięgu ręki. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem a dzieckiem, pomaga mu samodzielnie odkrywać rzeczywistość.

Materiał rozwojowy

Wykorzystywany jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwanym materiałem rozwojowym Montessori wspierający indywidualny rozwój dziecka. Jego cechy to: Prostota, precyzja i estetyka wykonania. Uwzględnienie zasad stopniowania trudności. Dostosowanie do potrzeb rozwojowych dziecka. Możliwość samodzielnej kontroli błędów przez dziecko.

 

Materiał do ćwiczeń dnia codziennego

Związany jest z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi.

 

Materiał do kształcenia zmysłów

Służy pobudzaniu aktywności zmysłowej: dotyku, słuchu, węchu, wzroku, smaku. Wprowadza dziecko w świat wymiarów, powierzchni i brył.

Materiał do edukacji językowej

Pozwala dziecku opanować sztukę pisania czytania, umożliwia rozwój mowy dziecka.

 

Materiał do wychowania kosmicznego

Zawiera podstawowe treści z zakresu przyrody, biologii, fizyki, geografii, chemii, religii, wszechświata.

do góry